PROPOSTES
ARTICLES  
La cançó a l'entorn escolar
La primera cançó:
La cançó de bressol
Per què música?
La música, un mitjà de comunicació ideal per...
 
 
ARTICLES
LA CANÇÓ EN L'ENTORN ESCOLAR

Els nens tenen una atracció irresistible cap a la música i les cançons. Com a educadors hem de ser conscients que la cançó és un dels millors canals de comunicació, d’expressió i de relació afectiva entre adults i nens.
Amb la cançó podem potenciar totes les àrees de desenvolupament del nen: la fisica, la mental i la socio-emocional.
La Cançó és diversió-joc i els nens aprenen quan juguen, quan s'ho passen bé. Incloure la cançó a l'escola suposa promoure l'interès per aprendre. Suposa incloure una estrategia "inconscient" d'aprenentatge.15 raons més per incloure la música en l'entorn escolar:

Cantar sovint a la classe ajuda a que es produeixi un estat de canvi necessari per l'aprenentatge i la concentració:

"El nostre cervell no acumula energia, necessita un constant rec sanguini que li porti oxígen i nutrients. Quan estem asseguts durant molt de temps, la sang s'estanca als nostres peus i al cul."

"Els canvis d'estat (de posició) serveixen per donar energia i aconseguir que la sang estigui novament plena d'oxígen i que flueixi cap al cervell"
Gerard Evanski – "State changes for your classroom"


Les investigacions evidencien que les arts musicals són part central del procès cognitiu i que impacten sobre les funcions i sistemes responsables de tot l'aprenentatge.

La cançó ajuda a la memorització d’aspectes acadèmics: Més del 80% de la informació que processem en el cervell ve a través de l’ oïda. Sabem que la informació rítmica i melòdica que conté la cançó s'emmagatzema d'una forma natural en la memòria per després poder ser recordada, fins i tot quan un creu que ja no la recordava.

La cançó crea i activa el coneixament "a priori": Aprenem més facilment quan ja coneixem alguna cosa sobre el concepte o el tema que ens volem ensenyar. La cançó és una forma perfecta de donar les bases per aquest tipus de coneixement previ, que és fonamental i crític en el procés d'aprenentatge.

Les cançons estimulen la creativitat i aporten una actitut positiva en l'entorn escolar.

La música estimula els 2 hemisferis cerebrals.

7· La música ajuda a mantenir l'atenció.

La cançó ajuda a donar energia a una classe aletargada al final de la setmana o del trimestre.

Pot ajudar a relaxar l'estrés dels alumnes més moguts de la classe.

10· Abans de començar la classe: una cançó pot ajudar a concentrar al grup.

11· La cançó pot ajudar-nos a introduir un nou tema.

12· La cançó pot també ser una activitat cloncluent que serveixi per reforçar la lliçó o el nou aprenentatge.

13· La cançó soposa una forma lúdica d’incorporar hàbits i rutines.

14· La cançó ens dona possibilitats de treballar aspectes socials, de dinàmica i de cohesió grupal.